0990-2261605
کرمانشاه پارکینگ شهرداری، ساختمان پزشکان اجلالیه، طبقه همکف
0991-2261605
همه چیز در مورد زایمان بریچ

همه چیز در مورد زایمان بریچ

زایمان بریچ چه اطلاعاتی در مورد زایمان بریچ دارید؟ یکی از مشکلات و خطراتی که در طول دوران بارداری احتمال بروز و ظهور برای مادران حامله را دارد این است که؛ جنین در وضعیت بریچ قرار بگیرد و تاپایان دوره بارداری در همین وضعیت باقی مانده تا جایی که زایمان بریچ را ایجاب...
Call Now Buttonتماس با پزشک