با سرطان مهلک و کشنده ی تخمدان آشنا شوید!!

با سرطان مهلک و کشنده ی تخمدان آشنا شوید!!

آیا سرطان تخمدان کشنده است شاید این مسأله ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که؛ آیا سرطان تخمدان کشنده است؟ شاید شنیدن نام سرطان، باعث ایجاد تشویق و آزردگی خاطر شود. ولی باید بدانید تمام سرطان ها کشنده نیستند و نمی توانند بلای جان انسان باشند. زیرا در دنیای مدرنی که ما...
چرا باید به دنبال انتخاب بهترین متخصص زنان باشیم؟!؟

چرا باید به دنبال انتخاب بهترین متخصص زنان باشیم؟!؟

بهترین متخصص زنان تمامی بانوان در طول زندگی خود دست کم یه بار به متخصص زنان مراجعه کرده اند. این جمله خبری تا دو دهه گذشته جامعیت نداشت، اکثر بانوان به دلایلی نظیر شرم از مراجعه و یا ترس از معاینه به متخصص زنان مراجعه نمی کردند. حال چه اتفاقی در این دو دهه اخیر افتاده...